Wydawca: "Press Pro" Sp. z o.o.
 Adres do korespondencji: 20-421 Lublin, ul. Pawia 1/5
 e-mail: redakcja@nml.pl, reklama@nml.pl
Pierwsza strona aktualnego wydania gazety
Pobierz całą gazetę
w formacie PDF


Bieżące wydanie
Informator lubelski
Nasi partnerzy

Zamieść
ogłoszenie drobne


Reklama w NML

Napisz do nas
Strona 1 dodatku TV

Wydanie z dnia 14 czerwca 2019 r.Czołówka polskich uczelni nadal ta sama - z naszych najwyżej medycy
Ursus nie wyprodukuje ponad 1000 narodowych autobusów elektrycznych
Strażacy ochotnicy wygryźli nad Białym ratowników WOPR
Bez przejazdu przez most na Czerniejówce
Odszedł Bolesław Pylak arcybiskup niezwykły
Które gimnazja maja najwięcej laureatów konkursów i olimpiad
Lubelski himalaista Piotr Tomala dostał od prezydenta "kawalera
KUL chce kształcić pielęgniarki
MPWiK remontuje największą rurę wodną w mieście
Po 20 czerwca miejska komunikacja będzie jeździć letnim rytmem

 Czołówka polskich uczelni nadal ta sama
- z naszych najwyżej medycy


W czołówce polskich uczelni, według corocznego rankingu Perspektywy 2019, bez istotnych zmian: wśród uczelni akademickich lideruje Uniwersytet Warszawski, tuż za nim jest Uniwersytet Jagielloński, na trzecim miejscu znajduje się Politechnika Warszawska.

Z lubelskich uczelni najwyżej uplasował się Uniwersytet Medyczny w Lublinie - 23 miejsce (spadek o 2 lokaty), UMCS jest 33 (był 29), również 33 jest Politechnika Lubelska (do góry o jedno miejsce). Katolicki Uniwersytet Lubelski spadł na 39 miejsce (z 32), Uniwersytet Przyrodniczy wspiął się na 42 pozycje (przed rokiem 51-60).

Wśród uczelni niepublicznych niezmiennie prym wiodą szkoły warszawskie: Akademia Leona Koźmińskiego, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Uczelnia Łazarskiego. Awansowały dwie uczelnie z Lublina: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji na 20 miejsce (była 22) oraz Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola - jest 33 (była 37).

Wśród Państwowych Szkół Wyższych pierwsze miejsce w kraju straciła PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - jest druga; na 20 miejscu uplasowała się PWSZ w Chełmie (awans); na 32 znalazła się PWSZ im. Sz. Szymonowica w Zamościu (spadek o dwie pozycje). (edu)

Wróć


Ursus nie wyprodukuje ponad 1000
narodowych autobusów elektrycznych


Związane z Lublinem konsorcjum Ursus Bus nie przystąpi do opracowania projektu ani nie wyprodukuje narodowego autobusu elektrycznego, którym chwalił się premier Morawiecki.

Na badania i rozwój projektu takiego polskiego autobusu Ursus Bus miał dostać 22,3 mln zł netto, a w drugiej fazie mógł starać się o rządowe zlecenie na produkcje 1028 pojazdów warte 3,1 mld zł. Ursus nie złożył na czas dokumentów i kilka dni temu NCBiR wypowiedział umowę. Od kilu miesięcy Ursus walczy o przetrwanie: zarówno Ursus jak i Ursus Bus są fazie Przyspieszonego Postępowania Układowego. Notowania jego akcji na warszawskiej giełdzie ciągle spadają - w tym tygodniu oscylowały poniżej 90 groszy.  (biz)
WróćStrażacy ochotnicy wygryźli nad Białym ratowników WOPR

Trochę inne niż dotychczas rozwiązanie dotyczące bezpieczeństwa kąpiących się znaleźli gospodarze Okunikni, na terenie której znajduje się jez. Białe, najbardziej oblegany latem akwen wodny w naszym regionie.

Najkorzystniejszą ofertę dla gminy Włodawa złożyli ochotnicy strażacy z OSP Stołpno w Miedzyrzecu Podlaskim i to oni będą pilnowali bezpieczeństwa na dwóch kąpieliskach Białego. Dotychczas zajmował się tym chełmski WOPR; teraz będzie to OSP. Gmina twierdzi, że ta formacja posiada odpowiednie certyfikaty MSWiA i może działać na takiej samej zasadzie jak WOPR. (lato)
WróćBez przejazdu przez most na Czerniejówce

Dwa dni temu został zamknięty most na Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej w Lublinie. Zmieniła się też w sposób istotny organizacja ruchu w tym rejonie miasta.

Ulica Pawia jest wyłączona z ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kunickiego do skrzyżowania z ul. Wspólną.

Wprowadzono zakaz skrętu z ul. Kunickiego w ul. Pawią, z którego wyłączone są pojazdy budowy i dojazd do posesji.

W związku z tym do czasu oddania do użytku nowego mostu zaleca się omijanie tego rejonu i jazdę przez ulice Krańcową oraz Dywizjonu 303.

Ruch pieszy przejęła tymczasowa kładka posiadająca dojście od ul. Piaskowej i ul. Wspólnej, przez którą mogą również jeździć rowerzyści. (mot)
Wróć


Odszedł Bolesław Pylak arcybiskup niezwykły

Nie żyje najstarszy dotychczas polski biskup: Bolesław Pylak, arcybiskup senior archidiecezji lubelskiej, który w sierpniu br. skończyłby 98 lat. Pochodził z Łopiennika Nadrzecznego (powiat krasnostawski), w 1948 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie, rok później rozpoczął w KUL studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej uwieńczone doktoratem, w latach 1952 - 1997 był wykładowcą KUL, a potem jako profesor zwyczajny kierował II Katedrą Teologii Dogmatycznej. W latach 1975-1997, jako biskup a następnie arcybiskup lubelski, pełnił funkcję wielkiego kanclerza KUL. Od 1997 r. abp Bolesław Pylak był na emeryturze, w maju 2016 r. minęło 50 lat do chwili otrzymania przez niego sakry biskupiej.  (red)
Wróć


Które gimnazja maja najwięcej
laureatów konkursów i olimpiad


Najzdolniejsi gimnazjaliści z Lublina, laureaci konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego oraz ogólnopolskich olimpiad i konkursów tematycznych, zostali nagrodzeni przez prezydenta miasta.

W gronie wyróżnionych znalazło się 156 uczniów z 23 lubelskich szkół, którzy uzyskali łącznie 203 tytuły laureata. Bezkonkurencyjny okazał się uczeń Pallotyńskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego, który otrzymał pięciokrotne stypendium za osiągnięcie tytułu laureata w pięciu konkursach.

Przy okazji takich podsumowań okazało się, w których szkołach Lublina najlepiej przygotowują do konkursów. Wśród szkół publicznych najliczniejszą grupą laureatów może pochwalić się Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki (31 uczniów zdobyło 42 tytułów laureata), klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja prowadzone w Szkole Podstawowej nr 18 (12 uczniów i 16 tytułów), klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 10 im. księdza Jana Twardowskiego w XXX Liceum Ogólnokształcącym (11 uczniów i 14 tytułów). Wśród szkół niepublicznych zdecydowanym liderem jest Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi (25 uczniów i 35 tytułów), Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego (12 uczniów i 22 tytuły) oraz Pallotyńskie Gimnazjum im. Stefana Batorego (12 uczniów i 18 tytułów). (edu)
Wróć


Lubelski himalaista Piotr Tomala
dostał od prezydenta "kawalera"


Prezydent Andrzej Duda wręczył Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski członkom ubiegłorocznej Zimowej Narodowej Wyprawy na K2 i uczestnikom akcji ratunkowej na Nanga Parbat.

Czterech uczestników Zimowej Wyprawy Narodowej na K2 2017/2018 wyruszyło wtedy na ratunek schodzącym ze szczytu Elisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi. W skład ekipy wchodzili: Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor i lublinianin Piotr Tomala. Podczas dramatycznej akcji polskim himalaistom udało się uratować francuską wspinaczkę  (red)
Wróć


KUL chce kształcić pielęgniarki

W Lubelskiem, a także w całym kraju, brakuje pielęgniarek: w naszym województwie w tym zawodzie pracuje ponad 9000 osób, a potrzebnych jest co najmniej 12 500.

Ich kształceniem chce się zająć m.in. KUL: Senat uczelni przyjął uchwałę o utworzeniu kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku w Lublinie. Uniwersytet właśnie zwrócił się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie mu uprawnienia do prowadzenia takiego kierunku. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi uczelnia podejmie pilne kroki prowadzące do rychłego uruchomienia naboru. (med)
Wróć


MPWiK remontuje największą rurę wodną w mieście

Bez pozbawiania mieszkańców dostępu do wody w gorącym okresie lata, MPWiK remontuje największą magistralę wodociągowa, która zaopatruje w wodę 40 proc. mieszkańców Lublina.

Prace mają potrwać do końca września br. i są prowadzone metodą bezwykopową. Magistrala prowadząca wodę rurami o średnicy 80 cm została wybudowana w latach 1973-75, żeby zasilić powstające wówczas osiedla mieszkaniowe Czechowa.  (mias)
Wróć


Po 20 czerwca miejska komunikacja będzie jeździć letnim rytmem

Już pojawiają się na przystankach miejskiej komunikacji w Lublinie wywieszki z nowymi, letnimi rozkładami jazdy. Będą obowiązywały od 20 czerwca. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego zastosowano podobne rozwiązania jak w roku ubiegłym: na głównych liniach częstotliwość kursowania będzie wynosić 20 minut w dzień powszedni, 30 minut w sobotę i 50 minut w niedzielę. Na lato zostanie zmieniona trasa linii 36: ten autobus pojedzie do pętli na Felinie ulicami: Plewińskiego, Braci Krausse, Vetterów i Doświadczalną. Czekają nas też inne zmiany wynikające z oczekiwania na otwarcie ul. Grygowej i przedłużenia ul. Wrotkowskiej.  (mias)
Wróć