Wydawca: "Press Pro" Sp. z o.o.
 Adres do korespondencji: 20-421 Lublin, ul. Pawia 1/5
 e-mail: redakcja@nml.pl, reklama@nml.pl
Pierwsza strona aktualnego wydania gazety
Pobierz całą gazetę
w formacie PDF


Bieżące wydanie
Informator lubelski
Nasi partnerzy

Zamieść
ogłoszenie drobne


Reklama w NML

Napisz do nas
Strona 1 dodatku TV

Wydanie z dnia 19 kwietnia 2019 r.W Lublinie stawiają hotel za hotelem
Czy Małaszewicze przejmą transport towarów z Chin drogą kolejową?
Laury Konserwatorskie dla muzeum, klasztoru i dwóch parafii
Skrzyżowanie Krochmalnej z Diamentową we mgle
Można planować przebieg trasy S17 z Piask do Hrebennego
Chcą wozić rowery dalekobieżnymi pociągami
Srebrna 10-złotówka i złota 200-złotówka na stulecie KUL
Nasz dworzec ma nazywać się Lublin Główny
Kardiolodzy z Lublina pokazali światu nowoczesną angioplastykę
Lubelski Cewar przenosi się do strefy ekonomicznej na Felinie

 W Lublinie stawiają hotel za hotelem

Trwa inwestycyjny boom hotelowy w Lublinie.W minionym roku otwarto dwa nowe hotele, a w tym roku przyjęcie pierwszych gości zapowiedziały kolejne dwa.

Trwa też inwestowanie w miejsca noclegowe w mniejszych, bezgwiazdkowych  obiektach. Wszystko to jest wynikiem badań zleconych 4 lata temu przez lubelski magistrat, które miały pokazać tzw. obłożenie hoteli w mieście. Stworzono też prognozę, według której do 2020 r. należałoby zwiększyć liczbę miejsc w hotelach o co najmniej jedną trzecią. Zapotrzebowanie na nowe łóżka do spania wynika przede wszystkim z dużej liczby wydarzeń kulturalnych (np. Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński), sportowych (piłkarskie euro czy mundial U20) oraz kongresów i konferencji naukowych, które przyciągają coraz więcej przyjezdnych.  (mias)

Wróć


Czy Małaszewicze przejmą transport
towarów z Chin drogą kolejową?


Polscy decydenci poważnie podeszli do realnej wizji zastąpienia czasochłonnego morskiego transportu towarów z Chin do Europy poprzez transport kolejowy.

Istotnym węzłem dla nowej drogi lądowej ma być terminal przeładunkowy w Małaszewiczach, który zostanie rozbudowany i przez to zwiększy się jego przepustowość. 17 maja ma nastąpić otwarcie ofert w przetargu na jego modernizację. Plany mówi a o tym, że do listopada 2020 r. rozbudowany ma być układ torów, zostanie powiększony parking dla pojazdów ciężarowych, na które z platform kolejowych są przeładowywane kontenery z dalekiego wschodu.  (biz)

WróćLaury Konserwatorskie dla muzeum,
klasztoru i dwóch parafii


Po raz 20-ty przyznano lubelskie "Laury Konserwatorskie" dla najlepiej odnowionych zabytków na Lubelszczyźnie.

Tym razem uhonorowano czterech wzorowych inwestorów-gospodarzy zabytków i wykonawców prac. Laury otrzymali:

- Muzeum Lubelskie za całokształt prac konserwatorsko-badawczych w Kaplicy Trójcy Świętej, które trwały przez ostatnie lata

- klasztor ojców dominikanów w Lublinie za kompleksową rewaloryzację obejmującą prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach, w prezbiterium, nawie oraz w czterech kaplicach bazyliki

- parafia św. Trójcy w Janowie Podlaskim za remont barokowego kościoła wraz z konserwacją wnętrza

- parafia św. Bartłomieja Apostoła w Goraju za prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła parafialnego.  (kul)

WróćSkrzyżowanie Krochmalnej z Diamentową we mgle

17 kwietnia miały zakończyć się prace przy przebudowie dwupoziomowego skrzyżowania ulic Krochmalnej z Diamentową.

Niestety firma Strabag nie wywiązała się z umowy a kilka tygodni temu zwróciła się do miasta o wydłużenie terminu prac. Miasto powiedziało nie i zapewne ukarze wykonawcę za niedotrzymanie umowy. Podobno otwarcie bardzo ważnego węzła komunikacyjnego przesunie się o ok. 2,5 miesiąca. Jednak ani miasto ani wykonawca nie potrafią precyzyjnie określić tego terminu.  (mot)

Wróć


Można planować przebieg trasy S17
z Piask do Hrebennego


Mogą zaczynać się prace projektowe nad przygotowaniem dokumentacji dla dwóch odcinków przyszłej drogi S17 Piaski - Hrebenne.

Wykonawca dokumentacji, firma Mosty Katowice, zaproponuje możliwe warianty przebiegu trasy i podda je konsultacjom społecznym. Przetarg na dokumentację dla 120-kilometrowej S17 z Piask do granicy z Ukrainą w Hrebennem podzielono na trzy części. Cała inwestycja na tej trasie ma być realizowana w latach 2021-2025.  (mot)

Wróć


Chcą wozić rowery dalekobieżnymi pociągami

Lubelskie środowisko cyklistów walczy o zwiększenia liczby wagonów rowerowych w pociągach PKP Intercity kursujących z i do Lublina.

Pod pismem do Fundacji Mobilności Aktywnej podpisały się różne organizacje i grupy rowerowe z Lublina. W piśmie poinformowano, że ".spośród 8 pociągów w relacji Lublin-Warszawa jedynie 3 posiadają wagony z przedziałem rowerowym". Aktywiści rowerowi domagają się możliwości przewozu rowerów we wszystkich pociągach kursujących na trasie Lublin-Warszawa, w tym co najmniej 6 w wagonie z miejscem dla rowerów. Inny postulat dotyczy zwiększenia liczby miejsc na rowery w pociągach kursujących do Szczecina i Trójmiasta.  (mot)

Wróć


Srebrna 10-złotówka i złota 200-złotówka na stulecie KUL

KUL pokazał nowe monety kolekcjonerskie wybite przez NBP na "100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego".

Niedawno do emisji weszły: srebrna 10-złotówka i złota 200-złotówka, a zaprojektował je rzeźbiarz Robert Kotowicz. Monety mają odzwierciedlać misję i tożsamość KUL, przywołując osobę ks. Idziego Radziszewskiego, pierwszego rektora i założyciela uczelni. Znajduje się na nich także nasze motto: "Deo et Patriae". Monety zostały wybite w małym nakładzie i zapewne szybko staną się numizmatycznymi "białymi krukami". (biz)

Wróć


Nasz dworzec ma nazywać się Lublin Główny

Wraz ze wznowieniem prac przy przebudowie linii kolejowej między Lublinem a Dęblinem, które zostały przerwana jesienią minionego roku, kiedy to generalny wykonawca, włoska firma Astaldi, zrezygnował z kontraktu z PKP, kolej zgłosiła też inną propozycję.

Podczas pobytu w Lublinie Arnold Bresch z zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiedział, że  PKP wnioskuje zmianę nazwy stacji Lublin i czeka na pozytywną decyzję.

Dworzec ma nosić nazwę Lublin Główny, żeby nadać mu większą rangę.

Jednak taka zmiana nie leży tylko w gestii kolei: wymaga uzgodnień z lokalnym samorządem. Lubelski Ratusz zapowiedział, że opinia wraz z konieczną uchwałą rady Miasta powinna być gotowa wkrótce po najbliższych świętach.  (mias)

Wróć


Kardiolodzy z Lublina pokazali światu
nowoczesną angioplastykę


Kardiolodzy z lubelskiego szpitala uniwersyteckiego SPSK 4 przy ul. Jaczewskiego jako pierwsi w kraju wykonują zabiegi angioplastyki wieńcowej z użyciem energii lasera.

Niedawno pokazali taką operacje na żywo innym kardiologom z całego świata, a jej transmisja była prowadzona z Pracowni Hemodynamiki lubelskiego szpitala, w ramach warszawskiego kursu kardiologii interwencyjnej WCCI. Angioplastyka to sposób walki z miażdżycą naczyń wieńcowych, która nieleczona prowadzi do zawału. W przypadku większości pacjentów wystarczy zabieg klasycznej angioplastyki, czyli poszerzenie naczyń za pomocą stentów. Lubelski patent na angioplastykę wieńcową z użyciem energii lasera pozwala zmiękczyć zwapnione i zwłókniałe ściany naczyń i usunąć nadmiar blaszki miażdżycowej. Dotychczas w Lublinie przeprowadzono ponad 50 takich zabiegów.  (med)

Wróć


Lubelski Cewar przenosi się
do strefy ekonomicznej na Felinie


Na dniach lubelska firma Cewar przeniesie się z ul. Cisowej do nowych obiektów w strefie ekonomicznej na Felinie.

Nowa hala produkcyjna i biurowa ma 3 000 mkw., będą w niej pracowali programiści, frezerzy, tokarze, ślusarze, konstruktorzy.Cewar istnieje już prawie 30 lat, konstruuje i produkuje maszyny oraz elementy urządzeń głównie dla przemysł lotniczego, także dla optycznego i farmaceutycznego. Jest jednym z lubelskich elementów dużego projektu w Polsce południowo-wschodniej, pod nazwą Dolina Lotnicza. Swoje produkty eksportuje także do USA, Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii.  (biz)

Wróć