Wydawca: "Press Pro" Sp. z o.o.
 Adres do korespondencji: 20-421 Lublin, ul. Pawia 1/5
 e-mail: redakcja@nml.pl, reklama@nml.pl
Pierwsza strona aktualnego wydania gazety
Pobierz całą gazetę
w formacie PDF


Bieżące wydanie
Informator lubelski
Nasi partnerzy

Zamieść
ogłoszenie drobne


Reklama w NML

Napisz do nas
Strona 1 dodatku TV

Wydanie z dnia 17 stycznia 2020 r.Ciepłownicy wymienią w mieście ok. 20 km rur
Ursus przeniósł swoją centralę z Lublina do Dobrego Miasta
Co drugi najemca mieszkania komunalnego nie płaci za nie
Stopa bezrobocia to 4,9 proc. - 9 000 bezrobotnych w urzędzie
Kontrola służbowych komputerów i telefonów
Nowy park nad Bystrzycą
W tym roku mają postawić 8-kondygnacyjny nowy budynek szpitala SPSK 1 
Kończą się zapasy 3 grup krwi 
Teraz burzą pustostan - potem postawią tam osiedle 
Pomnik "proboszcza Majdanka" ma być odsłonięty 28 maja

 Ciepłownicy wymienią w mieście ok. 20 km rur

Lubelskie LPEC planuje w tym roku budowę m.in. 5 km nowej sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz 44 węzłów ciepłowniczych w budynkach. W Lublinie zostanie wymienionych w sumie prawie 20 kilometrów rur i infrastruktury, a łączny koszt inwestycji to ok. 60 mln zł.

 W związku z tym można spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu na wielu lubelskich ulicach. Znaczne utrudnienia w ruchu drogowym spowoduje np. budowa przyłącza ciepłowniczego w ul. Radziszewskiego, przez którą zostanie poprowadzona sieć zasilająca nowy budynek mieszkalny przy Al. Racławickich 28a. Miejska sieć ciepłownicza ma być też doprowadzona do os. Botanik, w związku z czym w rejonie ul. Poligonowej  trzeba zbudować 700 m rurociągu. Budowany ma być też 400-metrowy odcinek nowej sieci pomiędzy ul. Wileńskiej i Balladyny a okolicami ulic Pagi i Spadochroniarzy. (mias)

Wróć


Ursus przeniósł swoją centralę z Lublina do Dobrego Miasta

Ten nowy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym jest bardzo znaczący dla Lublina: centrala Ursusa już nie znajduje się w naszym mieście. Podczas styczniowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki zadecydowano, że siedziba firmy przenosi się do Dobrego Miasta w woj. warmińsko - mazurskim. Ciągniki ze znaczkiem Ursusa są produkowane w Lublinie od 2011 r., jednak w ostatnich latach firma popadła w milionowe długich, których spłaty domagają się wierzyciele. Z tego powodu spółka ogłosiła też zamiar sprzedaży swojej fabryki w Opalenicy, chce też wchłonąć spółkę-córkę Ursus Bus, która w Lublinie produkuje autobusy. W tej sprawie decyzja ma zapaść 21 stycznia. (biz)
WróćCo drugi najemca mieszkania komunalnego nie płaci za nie

Według miejskiego ZNK statystycznie co druga osoba, która dostała mieszkanie od miasta Lublin, nie płaci za nie czynszu.

Dług najemców mieszkań komunalnych, to ok. 209 mln zł. Pod koniec minionego roku zmniejszył się on, ale to nie znaczy, ze zaległe pieniądze trafiły do kasy ZNK. To efekt umorzenia wierzytelności, które się przedawniły. Opóźnienia w płatności dotyczyły 3943 lokali, co stanowi 44 proc. zasobów mieszkaniowych miasta. Najemcy nie płacą, gdyż albo jak twierdzą nie mają z czego, lub inni nie ukrywają, że nie chcą płacić. (mias)
WróćStopa bezrobocia to 4,9 proc.
- 9 000 bezrobotnych w urzędzie


Według Miejskiego Urzędu Zatrudnienia stopa bezrobocia w Lublinie jest dość niska: w listopadzie wynosiła 4,9%.

W lubelskim urzędzie jest zarejestrowanych ponad 9 000 bezrobotnych. Miasto deklaruje ciągłe wsparcie dla różnych grup wiekowych: proponuje programy zarówno dla absolwentów szkół jak i dla osób dojrzałych. Te ostatnie, po 55 roku życia, mają swoje odrębne problemy ze znalezieniem pracy. (pom)
Wróć


Kontrola służbowych komputerów i telefonów

Dwie istotne lubelskie instytucje wprowadzają nadzór nad komputerami i telefonami swoich pracowników.

W lubelskim urzędzie marszałkowskim zmieniono regulamin pracy: dodano zapis o tym, że pracodawca monitoruje służbowe skrzynki poczty elektronicznej (maile), zawartość dysków komputerowych oraz kontroluje jakie strony internetowe odwiedzają i ile czasu na nich spędzają pracownicy urzędu. Natomiast w Instytucie Pamięci Narodowej mają być "śledzone" nie tylko komputery ale także połączenia telefoniczne.  (pom)
Wróć


Nowy park nad Bystrzycą

Ponad 70-hektarowy Park Nadrzeczny wraz z plażami, ruinami młyna ze sceną i amfiteatrem, ścieżkami spacerowym, rowerowymi i dydaktycznymi oraz miejscami do aktywności wpisze się w naturalistyczny charakter doliny rzeki Bystrzycy.

Miasto Lublin zaprezentowało szczegółową koncepcję zagospodarowania nowego Parku Nadrzecznego. Inwestycja realizowana etapami, będzie uzależniona od pozyskanych źródeł finansowych. Całkowity koszt to ponad 90 mln zł.

- Tworzenie zielonego i ekologicznego miasta to moje zobowiązanie złożone mieszkańcom. Obok rewitalizowanego Parku Ludowego, obiektów sportowych takich jak Stadion Lekkoatletyczny czy Arena Lublin, Park Nadrzeczny będzie kolejną przestrzenią w najbliższym sąsiedztwie rzeki Bystrzycy. Powiązanie jej doliny z miastem podniesie jej wartości ekologiczne wpisując się w realizację miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, a jednocześnie zapewni mieszkańcom możliwość rekreacji bez konieczności wyjazdu poza miasto. Pomimo sąsiedztwa intensywnej zabudowy mieszkaniowej w tym rejonie, teren parku pozostał obszarem cennym pod względem ekologicznym i bogatym krajobrazowo, co było impulsem, a wręcz zobowiązaniem do zaprojektowania w tym miejscu parku o naturalistycznym charakterze - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W bliskiej relacji z rzeką

Podstawową rolę w kształcie prezentowanej koncepcji odegrała przede wszystkim sama lokalizacja parku w dolinie rzeki Bystrzycy, rozciągająca się po stronie południowej pomiędzy ulicą Żeglarską a mostem kolejowym nad ulicą Janowską po stronie północnej. Stąd przy projektowaniu głównych obiektów (sceny, amfiteatru, kładek), urządzeń rekreacyjnych oraz elementów małej architektury, postawiono na naturalne materiały konstrukcyjne i wykończeniowe. Koncepcja uwzględnia również podporządkowanie rozwiązań projektowych dostępności przestrzeni, bierze pod uwagę ochronę ujęcia wód podziemnych rejonu stacji wodociągowej "Wrotków" oraz chroni istniejące wały wraz z funkcją tego terenu jako obszaru zalewowego, stanowiącego przeciwpowodziowy bufor dla Lublina.

Komunikacja

Kolejnym z priorytetów przy projektowaniu parku było jego dobre skomunikowanie oraz połączenie z istniejącą siecią pieszą i rowerową Lublina. Na całej długości Parku zaprojektowano 7,5 km ścieżek spacerowych dla pieszych z nawierzchnią mineralną oraz 7,5 km ścieżek o nawierzchni asfaltowej dla rowerzystów. Po obu stronach rzeki, powstaną ścieżki rekreacyjne przeznaczone dla spacerowiczów i biegaczy, z pomostami dla wędkarzy i kajakarzy. Wzdłuż zachodniego obrzeża parku pojawi się ścieżka z oddzielnymi pasami ruchu dla rowerzystów  i pieszych, która będzie stanowić zarazem drogę serwisową dla obsługi parku.

Nowością są wytrasowane ścieżki podestowe o swobodnej geometrii, przebiegające "przez łąkę i nad łąką", wyniesione nad obszary podmokłe w celu ochrony zbiorowisk przyrodniczych niedostępnych lub wrażliwych na obecność człowieka.

W koncepcji jest wyznaczonych 7 kładek usytuowanych głównie w miejscach lub w pobliżu obecnie istniejących przejść, a także w nowych lokalizacjach. Głównym ich celem jest połączenie położonego obok osiedla Nałkowskich z doliną Bystrzycy i Parkiem. W opracowanej koncepcji nadano im bardzo zróżnicowane i oryginalne formy nawiązujące do istniejących miejsc, czasem też do ich historii lub charakteru. Są to m.in. "wstęga" (w nawiązaniu do kształtu ulicy Żeglarskiej), "połamany trakt", "drewniany wodociąg" czy "koło młyńskie". Architekci zaprojektowali kładkę rekreacyjno-widokową przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, łączącą tereny dwóch plaż, czy wielopoziomową kładkę z funkcją tarasu widokowego. Charakter edukacyjny parku zapewnią przyrodnicze ścieżki przystosowane do realizacji programów edukacyjnych z miejscami do odpoczynku, placami w formie trawiastych polan z naturalnymi, żywymi ogrodzeniami oraz zacieniającymi je zadaszeniami.

Przestrzenie rekreacyjne

Zachowane na wschodnim brzegu Bystrzycy ruiny dawnego młyna wykorzystano do zlokalizowania sceny z zapleczem i amfiteatrem wkomponowanym w naturalne zbocze. Będzie to przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych i znacząca atrakcja turystyczna nowego parku. Dwie plaże trawiaste (po zachodniej i wschodniej stronie Bystrzycy) z istniejącą naturalną zielenią łąkową to zielone tereny rekreacyjne. Po stronie zachodniej łąka graniczyć będzie z terenowym amfiteatrem i z wodnym placem zabaw. Znajdzie się tam też boisko do siatkówki, miejsca zabaw zręcznościowych i drewniane, wypoczynkowe elementy architektoniczne.

Cztery wykonane z drewna punkty gastronomiczne wpasują się w krajobraz przyrodniczy. Ich kształty wzorują się na elementach środowiska naturalnego i pomyślane są jako miejsca spotkań  i zabaw. W Parku oznaczonych zostanie także 8 punktów widokowych, prezentujących szczególne walory krajobrazu, do których doprowadzą specjalnie wyznaczone ścieżki. Komfort dla korzystających z parku zapewni wyposażenie w małą architekturę - ławki, kosze, stojaki na rowery oraz zaplecze sanitarne.

Etapowanie inwestycji

Realizacja Parku Nadrzecznego, ze względu na jego rozległy obszar i zakres inwestycji liczący ponad 70 hektarów, zaplanowano etapami, których rozmiar określą fundusze pozyskiwane z programów zewnętrznych skierowanych na ochronę środowiska naturalnego oraz z planów adaptacji do zmian klimatu. W koncepcji wydzielono 24 etapy realizacji, które w miarę możliwości finansowych można łączyć i w ten sposób zmniejszać ich ilość. Szacunkowy koszt inwestycji to ponad 90 mln zł.

Park Nadrzeczny w liczbach:

• 71,58 ha - powierzchnia terenu przeznaczonego na Park;

• 3,15 km - długość koryta rzeki Bystrzycy w obszarze Parku;

• 7,5 km - łączna długość ścieżek pieszych o nawierzchniach utwardzonych;

• 7,5 km - łączna długość ścieżek rowerowych asfaltowych;

• 2,0 km - łączna długość szlaków turystycznych o nawierzchniach mineralnych;

• 5,2 km - łączna długość ścieżek pieszych na podestach;

• 7 kładek - 5 kładek dla ruchu pieszego i rowerowego, 1 kładka o charakterze pieszo-rekreacyjnym oraz 1 zmodernizowana kładka pieszo-rowerowa przy moście kolejowym w rejonie ul. Janowskiej;

• 4 punkty gastronomiczne z ogólnodostępnymi toaletami;

• 8 punktów widokowych;

• 4 ścieżki edukacyjne o tematyce wodnej, przyrodniczej, geologicznej i historyczno-kulturowej;

• 2 place zabaw;

• 2 plaże trawiaste do leżakowania i kąpieli słonecznych - miejska i osiedlowa;

• adaptacja ruin dawnego młyna na miejsce wydarzeń kulturalnych ze sceną i amfiteatrem terenowym;

• 7 pomostów nadrzecznych dla kajakarzy, wędkarzy i spacerowiczów;

• 5 parkingów;

• mała architektura - ławki, kosze, stojaki na rowery itp.;

• oświetlenie terenu zasilane energią pozyskiwaną z mikroinstalacji fotowoltaicznych;

• monitoring, wi-fi.
Wróć


W tym roku mają postawić 8-kondygnacyjny
nowy budynek szpitala SPSK 1 


Firma Budimex ma do końca tego roku oddać w stanie surowym nowy budynek szpitala klinicznego SPSK 1, którego budowa właśnie zaczyna się pomiędzy obecnie istniejącymi obiektami szpitala i al. Solidarności.

Przez kolejne 2 lata na 8 kondygnacjach będzie trwało wykańczanie budynku oraz jego wyposażanie. Pierwsi pacjenci mają tam trafić pod koniec 2022 roku. Obiekt ma być podzielony na 2 zasadnicze części: * "taras dolny", na którym zaplanowano blok operacyjny z 8 salami operacyjnymi, szpitalny oddział ratunkowy, intensywną terapię * "taras górny", gdzie mają znaleźć się oddziały z łóżkami przeniesione z dotychczasowych lokalizacji przy ul. Staszica, diagnostyka obrazowa, laboratoria.  (med)
Wróć


Kończą się zapasy 3 grup krwi 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie alarmuje: kończą się zapasy krwi grup 0 Rh -, 0 Rh + oraz A Rh -.

W związku z większym zapotrzebowaniem lubelskich szpitali na krew tych trzech grup znacznie zmniejszyły się jej zapasy. Centrum krwiodawstwa apeluje do stałych dawców oraz do wszystkich chętnych o oddawanie krwi. Można to zrobić w siedzibie Centrum przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie.  (pom)
Wróć


Teraz burzą pustostan - potem postawią tam osiedle 

Znika tzw. pustostan przy Drodze Męczenników Majdanka, w ostatnich latach kojarzony bardziej jako skatepark 1st Floor, zorganizowany oddolnie przez entuzjastów jazdy na deskorolce.

Był dla nich miejscem do ćwiczeń oraz spotkań towarzyskich. Po wyburzeniu obiektu staną w tym miejscu wielorodzinne budynki mieszkalne. Taką zgodę na ich postawienie pomiędzy torami kolejowymi a ul. Wrońską ma firma Wikana Property. Wcześniej w tym rejonie, pomiędzy ulicami Wrońską i Lotniczą, swoje bloki zbudowała firma Mak Dom. (biz)
Wróć


Pomnik "proboszcza Majdanka" ma być odsłonięty 28 maja

Ustalono, że 28 maja br. zostanie odsłonięty pomnik bł. ks. Emiliana Kowcza.

Stanie on niedaleko wejścia na cmentarz komunalny przy Drodze Męczenników Majdanka, obok budynku muzeum. Emilian Kowcz, zwany też "proboszczem Majdanka", był ukraińskim grekokatolickim duchownym. W czasie II wojny światowej ratował Żydów, za co w 1942 roku został osadzony przez Niemców w obozie na Majdanku. Tam służył współwięźniom jako duszpasterz, spowiadał ich i odprawiał dla nich msze. Zmarł w marcu 1944 r., kilka miesięcy przed wyzwoleniem obozu. Projekt pomnika jest wspólnym  dziełem rzeźbiarza Aleksandra Diaczenko i architekt Marty Diaczenko.  (kul)
Wróć